Bestuursleden

Caroline Nobels
Voorzitter
voorzitter@bekkenfysiorijnmond.nl

Arija Zeedijk
Secretaris
info@bekkenfysiorijnmond.nl

Lonneke Jaeqx
Penningmeester

Florence van der Arend-Smits
Lezingencommissie

Vidya Parahoe
Websitebeheerder
websitebeheerder@bekkenfysiorijnmond.nl

Emina Barakovic
Websitebeheerder
websitebeheerder@bekkenfysiorijnmond.nl