Wat is bekkenfysiotherapie

Huisartsen en specialisten worden regelmatig geconfronteerd met mannen, vrouwen en kinderen met klachten in het bekken(bodem)gebied. Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie één van de behandelmogelijkheden. Het is een bewezen effectieve therapie.

Bekkenfysiotherapeuten zijn breed opgeleid, zowel therapeutisch als diagnostisch, op het gebied van

  • Het urogenitaal systeem
  • Het gastro-intestinaal systeem
  • Het houding- en bewegingssysteem van lage rug, buik en bekken
  • Seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen in de bekkenbodem en de hierboven genoemde systemen
  • Obstetrie en zwangerschapsgerelateerde klachten

Bekkenfysiotherapeuten zijn te vinden in het register bekkenfysiotherapie, onderdeel van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. www.defysiotherapeut.com.

Diagnostiek

Naast anamnese, analyse van mictielijsten, vezel- en vochtintake en lichamelijk onderzoek hebben bekkenfysiotherapeuten de mogelijkheden van:

  • Inwendig onderzoek van de bekkenbodem. De diagnostische meerwaarde hiervan is het inzichtelijk maken van de coördinatie, kracht en relaxatie van bekkenbodem.
  • Vaginale / -anale myofeedback ter beoordeling van o.a. coördinatie en tonus:
  • Rectale ballon: meten van sensibiliteit en aandranggevoel

Na het diagnostisch proces wordt de bekkenfysiotherapeutische diagnose gesteld, waarna aan de hand van de geformuleerde behandeldoelen in overleg met de patiënt een behandelplan wordt opgesteld.